บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร ผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาคอาเซียน

07 มีนาคม 2565
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร ผลักดันไทยก้าวสู่ Bio Hub ในภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมศูนย์การค้าผลผลิตทางการเกษตรระบบดิจิทัล ตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร ทบทวนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=131039&language=th&fbclid=IwAR2HywKXZ3SRRYyHtg40W4gvBwCJ0NQX4jRw0PqfLLIhJ1SJ3f3iTNdQcNY