(ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ วงเงินลงทุนเฟดแรก 19,000 ล้านบาท

22 มีนาคม 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรี  (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ วงเงินลงทุนเฟดแรก 19,000 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

อ่านต่อที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-892265