สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “8th Thai-Belgian Business Forum”

18 เมษายน 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “8th Thai-Belgian Business Forum”

โดย H.E. Ms. Sibille de Cartier d'Yves เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมบรรยาย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่https://www.posttoday.com/economy/news/680602