นายกรัฐมนตรีเข็น EECI เทียบซิลิคอนวัลเลย์ เตรียมเปิดเป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ SMEs-เกษตรกร

27 เมษายน 2565

นายกรัฐมนตรีเข็น EECI เทียบซิลิคอนวัลเลย์ เตรียมเปิดเป็นเมืองต้นแบบนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพ SMEs-เกษตรกร

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-917949