บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์ “Living up to Global Challenges”

27 เมษายน 2565

บีโอไอจัดสัมมนาออนไลน์ “Living up to Global Challenges”
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และ Belgian-Luxembourg / Thai Chamber of Commerce (BeLuThai) จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) Thai-Belgian Business Forum ครั้งที่ 8