Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้

28 เมษายน 2565

Subcon Thailand 2022 งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจ เตรียมจัด 18-21 พฤษภาคม นี้
กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เตรียมจัดงาน Subcon Thailand 2022 รูปแบบ Hybrid Event หรือการผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ ระหว่าง 18-21 พฤษภาคม นี้
ต่อยอดความสำเร็จของการจัดงานปีที่แล้ว โดยปี 2564 เกิดการจับคู่ธุรกิจ 248 คู่ มีผู้เข้าชมงาน 2,833 ราย จาก 16 ประเทศ โดย 5 อันดับแรกของผู้เข้าชมงาน คือ ไทย อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ตามลำดับ


Website งาน https://www.subconthailand.com/sct/2022/th/index.asp