สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ

02 พฤษภาคม 2565

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs 
ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ
- คุณสมบัติ SMEs
1. คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%
2. SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก 

อ่านต่อที่นี่ https://www.boi.go.th/upload/content/27_2564_61bff9645aa5d.pdf?fbclid=IwAR0noQaVnufpQFtuSsrMvmBJDuxRWrOwkVFZJxVnCzMdxrBKbtBPWzSqUFo