“สุริยะ” ปลื้มคะแนนประเมินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังเร่งเสริมสภาพคล่อ 1.9 หมื่นล้าน ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจ BCG - S-Curve ในประเทศเพิ่ม

03 พฤษภาคม 2565

“สุริยะ” ปลื้มคะแนนประเมินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีสูงขึ้นต่อเนื่อง หลังเร่งเสริมสภาพคล่อ 1.9 หมื่นล้าน ตั้งเป้าต่อยอดธุรกิจ BCG - S-Curve ในประเทศเพิ่ม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม  เปิดเผยถึง รายงานผลประเมินการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2564 ของสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จาก กรมบัญชีกลาง และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ว่า ปีนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม มีผลคะแนนเท่ากับ 4.098 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากปีบัญชีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดำเนินมาตรการด้านสินเชื่อได้ตามเป้าหมาย ควบคู่กับการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

อ่านต่อที่นี่ https://www.posttoday.com/economy/sme/682043