ศทภ.4 จัดฝึกอบรม Work shop ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

06 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์จ้า
ศทภ.4 จัดฝึกอบรม Work shop ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง "การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 (รอบบ่าย) เวลา 13.30 น.-16.30 น. (ผ่านโปรแกรม ZOOM)
บรรยายโดย วิทยากรศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 


**ปิดลงทะเบียนภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565**
ลงทะเบียรที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDhcxu-WjP_CB6WebLFYs3JiMtWGS91qOsojyaS89FU5XcMA/viewform