ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

12 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว >>>  Job BOI.pdf