บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”

12 พฤษภาคม 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์
“เปิดประตูโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม”
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.45 น.

ผู้สนใจลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_RXoEXmpVTuOOYvj4lBY7pQ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
คุณวีรพล จันโททัย โทร 02 553 8111 ต่อ 6178
คุณประภัสสร วุฒิชัยถาวร โทร 02 553 8111 ต่อ 8399
อีเมล์ ecosystem@boi.go.th