สัมมนาชักจูงการลงทุน เรื่อง BOI POLICY UPDATE การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน และความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”

25 พฤษภาคม 2565

BOI แหลมฉบัง จัดสัมมนาชักจูงการลงทุน เรื่อง BOI POLICY UPDATE การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน และความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”
ในวันพุธที่ 22 มิ.ย.65 เวลา 09.00 - 12.00 น.      
 **ผ่านโปรแกรม ZOOM**   ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยวิทยากรบรรยายจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

กำหนดการ   program 22-6-65.pdf 

LINK ลงทะเบียนที่นี่  https://forms.gle/mtwuR4MME5iWLFqq9