เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Ana Cecilia Gervasi Diaz

24 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การต้อนรับ H.E. Ambassador Ana Cecilia Gervasi Diaz รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเปรู (Deputy Minister of Foreign Trade of Peru) ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยกับเปรู ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ