“สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ดันแผนแม่บท “ระเบียงเศรษฐกิจ”

30 พฤษภาคม 2565

“สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ดันแผนแม่บท “ระเบียงเศรษฐกิจ” 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8%


อ่านต่อที่นี่ https://www.posttoday.com/economy/news/684394