นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ พร้อมด้วยนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์

08 มิถุนายน 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการ บีโอไอ  พร้อมด้วยนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ  ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ บริษัท เอสซีลอร์ลูซอตติ จำกัด ณ WHA 4 จังหวัดระยอง