วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผทภ.4 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

09 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (Online Workshop) ในหัวข้อเรื่อง การใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร โดยมีนางสาว  ดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย