บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

15 มิถุนายน 2565

บีโอไอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “เคล็ดลับความสำเร็จเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

ลงทะเบียนที่นี่ https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VqULbux3TWqHiBtHXKB50w?fbclid=IwAR3ZM4TBevyQWTjIxDnIZv4rsIRpKKVBoMc-hwZ0_rgVwBGUYYsIVjhhRfk