วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผทภ.4 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน ออนไลน์ เรื่อง “BOI Policy Update การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน และความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)”

23 มิถุนายน 2565

            เมื่อวานนี้ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนาชักจูงการลงทุน ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “BOI Policy Update การปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน และความคืบหน้าโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)” โดยมี นางสาวอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และนางสาวลลิดา สอนสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ จาก BOI และนายอนุภัทร อิ่มประไพ เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย   เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) มาร่วมบรรยายในงานสัมมนาฯ ครั้งนี้
             การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญ, มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (Long-term Resident Visa, LTR) รวมทั้งความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนต่อไป