กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Update ตลาดและการลงทุนมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ : ธุรกิจไหนรอด ธุรกิจไหนร่วง?"

29 มิถุนายน 2565

ฟิลิปปินส์ ตลาดผู้บริโภค ประชากรอันดับสองของอาเซียน  มาเลเซีย สินค้าคุณภาพกำลังซื้อสูง  
สองตลาดสำคัญของสินค้าไทยกับทิศทางการลงทุนของไทยในอนาคต ผู้ประกอบการไทยจะเตรียมตัวอย่างไร หากสนใจสองตลาดนี้”
*****กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "Update ตลาดและการลงทุนมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ : ธุรกิจไหนรอด ธุรกิจไหนร่วง?"
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 
เวลา 13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย


ลงทะเบียน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) คลิก https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dxBxxfApT1GCwLDpWVHuXg?fbclid=IwAR3csnWQJxd1Xdk_5Ko8sk8JAMmJopLZQ9_BWzEaVWBwmBdI0RaW5voBeNw