วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผทภ.4 ร่วมพิธีเปิด บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

18 กรกฎาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานแปรรูปเหล็ก และการให้บริการศูนย์กระจายสินค้า ของ บริษัท ไดโดะ ชิโมมูระ สตีล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 จังหวัดชลบุรี