วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผทภ.4 เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ของ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

19 กรกฎาคม 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ของ บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ขลบุรี จังหวัดชลบุรี