สมัครมาตรการส่งเสริม Startup ได้ที่นี่

26 กรกฎาคม 2565

การส่งเสริมธุรกิจของ Startup มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเชื่อมโยงให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup ในหลากหลายด้านมาอย่างต่อเนื่องผ่าน “มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น”

สมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgk2T3P3NBN-8-1Rsj2hUzw2mGqAvlX4YJxGsBd3b3w1ZMIw/viewform?fbclid=IwAR0x77TlmGsVjQJzlgDgwA4v9OJ0YdyMTZDpcrrmf4s3Q3Ex89nTO4GF5fs