เปิดลงทะเบียนเข้าชมงานแล้ววันนี้ งาน MIRA และ SUBCON EEC 2022

02 สิงหาคม 2565

เปิดลงทะเบียนเข้าชมงานแล้ววันนี้
งาน MIRA และ SUBCON EEC 2022 งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออกด้านการบำรุงรักษา ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต