บีโอไอ อำนวยความสะดวกผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน เชื่อมโยงข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 จากกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ

03 สิงหาคม 2565

บีโอไอ อำนวยความสะดวกผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน เชื่อมโยงข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 จากกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ
ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนทุกท่าน สามารถยินยอมให้กรมสรรพากร ส่งข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 ให้บีโอไอโดยอัตโนมัติ ได้ที่ https://rdconsent.rd.go.th/ ผู้ที่ได้รับการส่งเสริมอยู่เดิม ก็สามารถกดยินยอมให้เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อรับความสะดวกในการรายงานในระบบ e-Monitoring ได้เช่นกัน 
โปรดใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ E-FILING ของกรมสรรพากร
สอบถามเพิ่มเติม 
ศูนย์บริการข้อมูล กรมสรรพากร Call Center โทร 1161