ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาภายในงาน SUBCON EEC 2022 หัวข้อ “ลงทุนใน EEC ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร”

09 สิงหาคม 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาภายในงาน SUBCON EEC 2022 หัวข้อ “ลงทุนใน EEC ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร”  
วันพุธที่ 24  สิงหาคม 2565   เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ Theatre  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE)
วิทยากรโดย
1. นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2. นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และชักชวนนักลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
คุณสมภพ 
โทร 0 2553 8184
E - mail : thaienterprisedev@boi.go.th