ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ก่อนขยายการลงทุนในเอเชียใต้: อินเดีย ปากีสถาน กับโอกาสของผู้ผลิตสินค้าไทยในตลาดใหญ่ของเอเชีย”

15 สิงหาคม 2565

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เรื่องต้องรู้ก่อนขยายการลงทุนในเอเชียใต้: อินเดีย ปากีสถาน กับโอกาสของผู้ผลิตสินค้าไทยในตลาดใหญ่ของเอเชีย”

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
วิทยากรโดย นักธุรกิจที่ลงทุนในอินเดีย ผู้แทนจากสภาธุรกิจไทย-ปากีสถาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสัณห์พิชญ์ โทร 0 2553 8111 ต่อ 6797
E - mail : thaienterprisedev@boi.go.th


ลงทะเบียน (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tDRk_r04Sr6BtRSzx57V3A?fbclid=IwAR0ueo4jEHh3CcCAShTRZn5LSG2JdKnKX49Y3M28ve45dIz8FPpwwivx3Jc