บีโอไอ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-สปป.ลาว-กรุงเทพ

19 สิงหาคม 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ โดยกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-อุดรธานี-หนองคาย-สปป.ลาว-กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565


อ่านต่อที่นี่ 
https://www.posttoday.com/economy/news/687030