นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Malaysian Investment Development Authority (MIDA)

19 สิงหาคม 2565

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วยนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
- Mr. Syed Kamal MuZaffa, Director, Advanced Technology and Research & Development Division และ Mr. Mohamad Arif Hakimi Ghazale, Assistant Director, Advanced Technology and Research & Development Division
เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียในการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน โดยได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โลจิสติกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า และโรงแรม