นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน PAK-THAI Business Opportunities Conference

22 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ เข้าร่วมงาน PAK-THAI Business Opportunities Conference จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมราวัลพินดี จังหวัดปัญจาบ ปากีสถาน ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และส่งเสริมการลงทุนระหว่างไทยและปากีสถาน โดยเชิญชวนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เช่น Food processing,  Automobile Tourism & Hospitality และ Renewable Energy