พิธีเปิดงาน MIRA and Subcon EEC 2022 งานแสดงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม

25 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิธีเปิดงาน MIRA and Subcon EEC 2022 งานแสดงอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม พร้อมเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจแห่งภูมิภาคตะวันออก โดยมีนางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บีโอไอ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ร่วมพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อ ลงทุนใน EEC ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี