ดึงญี่ปุ่นปักหมุดลงทุนอีอีซี กนอ.-BOI อัดสิทธิประโยชน์

31 สิงหาคม 2565

ดึงญี่ปุ่นปักหมุดลงทุนอีอีซี กนอ.-BOI อัดสิทธิประโยชน์ 
โรดโชว์ญี่ปุ่น “กนอ.-บีโอไอ” คอนเฟิร์มญี่ปุ่นเตรียมลงทุนไทย 3,000 ล้านบาท ใน EEC อีก 1 ราย ผลิตแผ่นเวเฟอร์ ชิป ป้อนทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ พร้อมเพิ่มให้สิทธิประโยชน์ด้านลงทุนเอื้อให้ทั้งยกเว้นภาษี อากร ต้องเข้าเงื่อนไขต้องมีแผนด้านสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน


อ่านต่อที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-1032812