บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

01 กันยายน 2565

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

อ่านต่อที่นี่ https://www.posttoday.com/economy/news/687073