ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดกิจการ ของบริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศจีน

14 มิถุนายน 2559

               คุณนพวรรณ มงคลแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ และ คุณสุราลัย สารียัง เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (นายชนินทร์ ขาวจันทร์) เข้าร่วมพิธีฉลองครบรอบ 1 ปี การเปิดกิจการ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ของบริษัท จงเช่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ในประเทศจีน ที่ขยายฐานการผลิตมาตั้งโรงงานที่จังหวัดระยอง และได้ประสบผลสำเร็จจากการดำเนินกิจการอย่างดียิ่ง และมีแนวโน้มจะขยายการผลิตเพิ่มอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง เช่น พ.ต.อ.ดร. ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นต้น