วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 จัดงานสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ"

15 กันยายน 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนในหัวข้อ "การตรวจเปิดดำเนินการ" ณ ห้องประชุมระยอง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวอโนชา ชื่นสมจิตร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่ได้รับส่งเสริมในพื้นที่ภาคตะวันออก เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและหลักเกณฑ์การตรวจเปิดดำเนินการ และนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และการรายงานได้อย่างถูกต้อง