คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท ป๋อ อ้าย เฟิง ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

23 มิถุนายน 2559
คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดบริษัท ป๋อ อ้าย เฟิง ไบโอเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เขตอุตสาหกรรมจีน) จังหวัดระยอง