เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการฯ ได้เข้าร่วมการประชุม 19th CAEXPO Roundtable Meeting on Investmen

19 กันยายน 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้เข้าร่วมการประชุม 19th CAEXPO Roundtable Meeting on Investment และร่วมบรรยายในหัวข้อ “New Opportunities for China-ASEAN Investment Cooperation under RCEP Rule” โดยการประชุม CAEXPO จัดโดยอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนในรูปแบบ online และ offline ที่เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน