วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผทภ.4 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Digital Manufacturing I4.0 Roadshow

05 ตุลาคม 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ  และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเสวนาและออกบูธ ในงาน Digital Manufacturing I4.0 Roadshow จัดโดย EEC Automation Park ณ WHA Training Center (ESIE Plaza 1)