เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ให้การต้อนรับ Mr. Ardasher Qodiri เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย

05 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ  Mr. Ardasher Qodiri เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตคนแรกประจำประเทศไทย โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละประเทศ พร้อมเชิญชวนนักลงทุนไทยไปลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณี สิ่งทอ และศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียกลาง  พร้อมด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต