บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

12 ตุลาคม 2565

บีโอไอเพิ่มประเภทกิจการผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการผลิต ครอบคลุมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ (Additive Manufacturing Technology)