วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2565 ผทภ.4 ให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

19 ตุลาคม 2565

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2565 นายทวี วีระพงษ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ณ ห้องประชุม ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4