ประกาศฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

25 ตุลาคม 2565

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 18 พ.ย. 2565


ประกาศและดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ >>>>    Job Form 25-10-65.pdf     Job 25-10-65.pdf 


ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่   25 พฤศจิกายน 2565 
ณ ป้ายประกาศ ชั้น 1  ของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  (ชลบุรี)
และทางเว็บไซต์ https://chonburi.boi.go.th/ ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”  


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ในเวลาราชการ  038-404900 
อีเมล์ chonburi@boi.go.th