มิตซูบิชิ-กฟผ. นำร่องศึกษาการจ่ายไฟฟ้า จากรถอีวีสู่ระบบไฟฟ้า

26 ตุลาคม 2565

มิตซูบิชิ-กฟผ. นำร่องศึกษาการจ่ายไฟฟ้า จากรถอีวีสู่ระบบไฟฟ้า

อ่านต่อที่นี่ https://www.prachachat.net/economy/news-1095719