เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

26 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565  นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้การต้อนรับ นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมหารือถึงภาวะการลงทุน ความก้าวหน้าและความท้าทายต่างๆ ของโครงการ ในเขต EEC และแนวทางในการร่วมมือกันของทั้งสองหน่วยงานในการช่วยผลักดันการลงทุนในเขต EEC ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น