แบรนด์ระดับโลก เร่งลงทุนไทยฐานผลิตรถยนต์ BEV

26 ตุลาคม 2565

แบรนด์ระดับโลก เร่งลงทุนไทยฐานผลิตรถยนต์ BEV 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปรับตัวมุ่งสู่การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ใช้พลังงานสะอาด ลดปัญหามลพิษ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่หันมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น