องุ่นเกรดพรีเมียม ไทยก็ทำได้ บีโอไอ พร้อมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ยกระดับผลไม้ไทย

28 ตุลาคม 2565

องุ่นเกรดพรีเมียม ไทยก็ทำได้ 
บีโอไอ พร้อมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ยกระดับผลไม้ไทย 
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี