ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรสมัยใหม่ เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม BCG

03 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ากิจกรรมจับคู่ธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรสมัยใหม่ เครื่องจักรกลการเกษตรและอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม BCG 
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม  2565 เวลา 13.00 -16.30 น.
โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซนทรัลโคราช จ.นครราชสีมา