ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 พร้อมด้วยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ไต้หวัน นำคณะนักลงทุนไต้หวัน

16 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 พร้อมด้วยสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ไต้หวัน นำคณะนักลงทุนไต้หวัน จำนวน 47 คน เดินทางสำรวจพื้นที่การลงทุนในประเทศไทย (นิคมอุตสาหกรรม Amata City Rayong, WHA และ Yamato) และข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักลงทุนไต้หวัน