9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่

16 พฤศจิกายน 2565

 9 มาตรการบีโอไอ เร่งลงทุน เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
 มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป