ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING”

16 พฤศจิกายน 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “BUSINESS MATCHING” ภายในงาน  AGRO FEX 2022   วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ. นครราชสีมา