ไทย-จีน เร่งศึกษาตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน EEC และเขตเศรษฐกิจชายแดน

21 พฤศจิกายน 2565

ไทย-จีน เร่งศึกษาตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน EEC และเขตเศรษฐกิจชายแดน

การนิคมอุตสาหกรรม เร่งศึกษาตั้งนิคมอุตสาหกรรม ซัพพอร์ตจีนใน EEC และเขตเศรษฐกิจชายแดน (SEZ) “สุริยะ” เผยไทย-จีน ลงนาม MOU ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือ ตามแนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road initiatives) ทั้งด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เจาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียนชีวภาพ” มอบ กนอ.เร่งดำเนินการประสานงาน กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณประชาชนจีน (MOFCOM)